Wednesday, February 22, 2012

Kajian Mengenai Raja Lumu di Selangor :

Kajian Mengenai Raja Lumu di Selangor :
Raja Lumu - Founding of Selangor Malaysia Malay Bugis
30 Mar 2011 – In 1713, the Bugis were approached by a younger brother of the ruler of..... (See Nik Ahmad bin Haji Nile Hassan, "Kajian Rengkas Mengenai Keturunan ...(See Barbara Watson Andaya, "The Anak; Raja in Malay History) ...LAGI.....
>>>>>>>>>>>>>>
CATATAN NAO
Sekadar Maklumat