Saturday, April 16, 2011

Nama Bugis Ditelan Zaman

Sekiranya anda berada di Malaysia, orang Bugis mudah dikenalpasti daripada nama mereka. Ia boleh dikenali sekirnya mereka bermula dengan nama Andik, Daeng , Bachok atau Becik dan sebagainya. Di sini sesiapa sahaja boleh menggunakan nama Andi atau Daeng mengikut sesuka hati walaupun pada kelazimannya penggunaan nama Andik dan Daeng adalah dikhususkan daripada mereka yang berketurunan Bangsawan.

Saya rasa perkembangan ini kurng berlaku di Sulawesi, kerana mengikut pemerhatian keturunan Bangsawan di sana masih diberi tempat di kalangan masyarakat.

Kali ini saya cuba ketengahkan beberapa penulisan menarik megenai subjek nama bugis dan yang berkaitan dengannya.

* NAMA BUGIS DITELAN ZAMAN

* NAMA BUGIS YANG COCOK BUAT KAMU

* MAKNA NAMA-NAMA BUGIS/MAKASSAR

* MENGENAL ORANG BUGIS DARI NAMA