Monday, November 28, 2011

Punca Penghijhrahan Orang Bugis ke Tawau Sabah

Kajian mengenai Penghijrahan Orang Bugis dari Sulawesi ke tempat lain di Nusantara serta tempat lain di dunia ini kini mula menarik minat ahli sejarah mengkajinya.Beberapa kajian mengenainya telah dipaparkan di blog ini.

Sunday, November 6, 2011

Penghijrahan Masyarakat Bugis ke Alam Melayu - Kajian Kes Bugis di Indragiri, Hilir Riau

Penghijrahan Masyarakat Bugis ke Alam Melayu - Kajian Kes Bugis di Indragiri, Hilir Riau . Kajian Kes ini dibentangkan dalam Seminar Serumpun Melayu V, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Hasanuddin Makassar Indonesia dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM.  
Pada 8,­9 Jun 2011
Oleh: 
Rafiuddin Afkari Hj.Abdul Fattah, Mikdar Rusdi & Md.Akbal Abdullah
Sejak zaman berzaman masyarakat Bugis  cenderung berhijrah untuk mencari kehidupan dan penempatan baru. Amalan penghijrahan seperti ini disebut sebagai merantau dalam 
masyarakat Melayu. Kegiatan penghijrahan atau merantau telah menjadikan hubungan 
sejarah, ikatan darah dan tali temali kebudayaan yang sangat erat sepanjang sejarahnya antara masyarakat Bugis di Alam Melayu khasnya masyarakat Bugis di Indragiri Hilir....LAGI...
Ikuti link berikut untuk mengikut kajian ini : 
Penghijrahan Masyarakat Bugis ke Alam Melayu - Kajian Kes Bugis di Indragiri, Hilir Riau